Публічний договір

Про надання послуг веб-дизайну, програмування персональних візитних веб-сторінок, та розробка веб-дизайну індивідуально для кожного "Користувача" (будь-якій юридичній або фізичній особі) та розміщених в мережі Інтернет, іменованих надалі "Послуги", іменованого надалі "Адміністрація".

Ця Угода носить характер публічного договору - оферти згідно зі ст. 633 Цивільного кодексу України, є еквівалентом двосторонньої угоди і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу з моменту повного і безумовного прийняття користувачем умов цього Договору (оферти). Цей Договір є публічним, його умови є однаковими для всіх Користувачів, що укладається з ФОП ТУПИЦЯ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ (ІПН 3163620412 № свідоцтва 10000001455321).

Терміни та визначення:
  • Онлайн-проєкт – вебсайт Адміністрації, розташований за адресою https://konkurs-lesya.com.ua/lesya-team.
  • Акаунт - Обліковий запис Користувача Онлайн-проєкту.
  • Особистий кабінет – розділ Онлайн-проєкту, за допомогою якого Користувач може здійснювати зміну Тарифу та оплату за послуги Онлайн-проєкту.
  • Персональна сторінка – веб-сторінка, створена Адміністрацією для Користувача Онлайн-проєкту.
  • Блок – елемент на веб-сторінці, спроектований Адміністрацією.
  • Контент – інформація, документи та інші об'єкти, що надаються Користувачем для розміщення Користувачем на персональній сторінці.
  • Тариф - обсяг наданих прав та послуг Користувачеві.

1. Предмет
1.1. Адміністрація надає послугу розробки веб-дизайну, програмування персональної веб-сторінки та розміщення в мережі інтернет на сайті https://konkurs-lesya.com.ua/lesya-team.
1.2. Користувач використовує Персональну сторінку та елементи веб-сторінки згідно з умовами Угоди та обраного Тарифу для просування своєї творчості, а також сплачує винагороду, якщо інше не передбачено Тарифом.

2. Загальні положення
2.1. Для використання Перональної сторінки Користувач проходить реєстрацію за адресою https://konkurs-lesya.com.ua/lesya-team.
2.2. Після реєстрації Адміністрація перевіряє коректність даних, які ввів Користувач. Якщо все вірно, то Користувач отримує унікальний Акаунт та доступ до Особистого кабінету.
2.3. Усі дії, що здійснюються в Особистому кабінеті, вважаються скоєними Користувачем особисто.
2.4. Користувач самостійно несе відповідальність за:
a) Збереження свого логіну та пароля.
b) Наслідки у разі втрати та/або розголошення логіну та пароля третім особам.
2.5. Адміністрація не рекомендує Користувачеві передавати третім особам дані свого Аккаунта. У разі передачі даних Акаунта, Користувач повинен ознайомити третіх осіб із Угодою та несе всю відповідальність за їх дії.

3. Умови використання
3.1. Користувач має право використовувати Персональну сторінку згідно з Угодою та чинним законодавством України.
3.2. Адміністрація зобов'язана надавати консультаційну та технічну підтримку Користувачеві, якщо у Користувача сплачений діючий тариф.
3.3. Персональна сторінка Онлайн-проєкту та послуги надаються на умовах «як є».
3.4. Адміністрація не дає Користувачеві жодних явно виражених або передбачуваних гарантій щодо Онлайн-проєкту та послуг, у тому числі, не гарантує (включаючи, але не обмежуючись): придатність для конкретних цілей, безпека та захищеність, точність, повноту, продуктивність, системну інтеграцію, безперебійне функціонування відсутність помилок, виправлення неполадок, відсутність вірусів, законність використання на будь-яких територіях за межами України.
3.5. Адміністрація не несе відповідальності за:
a) неможливість використання Персональної сторінки з причин, які не залежать від Адміністрації;
b) будь-які дії та/або бездіяльність постачальників послуг, сервісів, мереж, програмного забезпечення або обладнання;
c) спотворення, зміна, втрата Контенту;
d) безпека логіну та/або пароля Користувача;
e) несанкціоноване та/або неправомірне використання третіми особами логіну та/або пароля Користувача;
f) збитки, які можуть бути завдані будь-яким пристроям та носіям інформації та/або програмному забезпеченню Користувача внаслідок використання Персональної сторінки та/або послуг.

4. Інтелектуальна власність
4.1. Адміністрація є власником невиключної ліцензії без права субліцензії і має право лише на використання складових частин (код, дизайн, бази даних, блоки). Правовласником є інша юридична особа - Tilda Publishing Ltd. Республіка Ірландія (рег.номер 671800), якій Адміністрація сплачує кошти за використання складових частин (код, дизайн, бази даних, блоки).
4.2. Жодне з положень Угоди не означає передачі Користувачеві права на використання Персональної сторінки.
4.3. Персональна сторінка буде опублікована на Онлайн-проєкті на строк дії Угоди на територію світу без права на використання складових частин.
4.4. Користувач має право змінювати та доопрацьовувати Персональну сторінку за допомогою Адміністрації.
4.5. Користувач не має право використовувати самостійно елементи Блоків для створення Персональної сторінки.

Контент
4.6. Під час створення Персональної сторінки Користувач повинен надати Адміністрації інформацію для завантаження.
4.7. Завантажуючи Контент на Персональну сторінку, Користувач надає Адміністрації право на зберігання та обробку Контенту з метою виконання Угоди, у тому числі для забезпечення коректної роботи Онлайн-проєкту, відсутності її збоїв та інше.
4.8. Користувач гарантує, що Контент не порушує права третіх осіб на результати інтелектуальної діяльності та прирівняні до них засоби індивідуалізації, права на інформацію, що становить комерційну таємницю, не завдає шкоди честі, діловій репутації та гідності третіх осіб, не порушує національне та міжнародне законодавство. Користувач самостійно не може розміщувати на Персональній сторінці Контент.

5. Послуги
5.1. Якщо Користувач здійснив оплату на Онлайн-проєкті, Адміністрація надає Користувачеві послуги з:
a) веб-дизайну та програмування Персональної сторінки;
b) публікації на Онлайн-проєкті та розміщення Персональної сторінки в мережі інтернет.
5.2. Адреса Персональної сторінки генерується автоматично. Користувач має право змінити адресу, повідомивши про це Адміністрацію будь-яким зручним способом комунікації.
5.3. Адміністрація не гарантує збереження за Користувачем адреси Персональної сторінки та має право вилучити її в односторонньому порядку.
5.4. Адміністрація не дає жодних гарантій щодо працездатності та збереження сервера, на якому надається місце для Персональної сторінки. Користувач приймає на себе ризик втрати, пов'язані з перебоями в роботі Персональної сторінки та втратою Контенту.
5.5. Адміністрація вправі відмовити Користувачеві в наданні послуги, створенні Особистого кабінету та Персональної сторінки без пояснення причини, якщо Користувач не здійснив оплату на Онлайн-проєкті.

6. Заборонені дії
Користувач не має права:
6.1. Використовувати Персональної сторінки способами, які прямо не передбачені Угодою.
6.2. Змінювати та налаштовувати Персональні сторінки без допомоги Адміністрації.

7. Тарифи
7.1. Види Тарифів доступні за посиланням https://konkurs-lesya.com.ua/lesya-team.
7.2. Тарифи можуть змінюватись за одностороннім рішенням Адміністрації. Вартість оплаченого періоду у своїй зміні не підлягає.
7.3. Після реєстрації і модерації Користувач має право використовувати Онлайн-проєкт на безкоштовному Тарифі. Адміністрація може надати Користувачеві промокод на оплату платного Тарифу.
7.4. Оплата Тарифу здійснюється в Особистому кабінеті за допомогою платіжної системи LiqPay.
7.5. Для переходу на платний Тариф на постійній основі Користувач оплачує його засобами, запропонованими функціоналом Онлайн-проєкту. Перехід між платними тарифами можливий у разі оплати вартості нового тарифу в повному обсязі.
7.6. Оплата Тарифу здійснюється на умовах стовідсоткової передоплати.
7.7. Дата оплати є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Адміністрації.
7.8. Зобов'язання з оплати вважаються невиконаними у разі повернення коштів на вимогу платіжної організації.
7.9. Невикористання Користувачем послуг не звільняє Користувача від оплати.
7.10. Після закінчення терміну дії Тарифу він автоматично не продовжується на період, аналогічний попередньому. Адміністрація не здійснює автоматичне списання відповідної суми з платіжної картки Користувача згідно з чинними Тарифами.
7.11. При переході з платного Тарифу на безкоштовний Тариф Адміністрація вимикає публікацію Персональною сторінки, але Особовий кабінет залишається діючий.
7.12. При першій оплаті Тарифу Користувач дає Адміністрації та платіжній системі LiqPay згоду на зберігання інформації про його платіжну картку.

8. Права Адміністрації
8.1. Змінювати, доопрацьовувати та оновлювати Персональну сторінку та сторінку Особистого кабінету без згоди та повідомлення Користувача.
8.2. Встановлювати будь-які обмеження використання Персональною сторінки та Особистого кабінету.
8.3. Видалити Акаунт Користувача, який на момент видалення протягом шести і більше календарних місяців:
a) знаходиться на безкоштовному Тарифі
b) не використовується Користувачем.
8.4. Надсилати Користувачеві повідомлення, повідомлення, запити, відомості рекламного та інформаційного характеру самостійно, а також через свої афілійовані та/або дочірні компанії.
8.5. Отримувати доступ до Особистого кабінету Користувача для моніторингу роботи Онлайн-проєкту.
8.6. Проводити профілактичні роботи, що тягнуть за собою призупинення роботи Персональної сторінки.
8.7. Повертати Користувачеві доступ до Акаунту у разі його злому, втрати або зміни логіну/паролю за одночасного дотримання наступних умов:
a) Обліковий запис використовувався на умовах платного Тарифу.
b) Користувач виконав усі обов'язкові дії, передбачені інструкцією з повернення доступу, яка надається на запит Користувача.

9. Персональні дані
9.1. Адміністрація виконує обробку персональних даних Користувача з метою виконання Угоди згідно з вимогами Закону України "Про персональні дані".
9.2. Порядок обробки та захист персональних даних визначається Політикою в галузі обробки та захисту персональних даних, розташованою за адресою https://konkurs-lesya.com.ua/lesya-team/privacy

10. Відповідальність
10.1. Адміністрація не несе відповідальності за пряму чи непряму втрачену вигоду Користувача.
10.2. Відповідальність Адміністрації за Угодою не може перевищувати вартості сплаченого Користувачем Тарифу.
10.3. У разі пред'явлення Адміністрації претензій, вимог та/або позовів щодо порушення прав третіх осіб, пов'язаних з порушенням даних Користувачем гарантій, Користувач приймає на себе зобов'язання щодо їх врегулювання та відшкодування шкоди Адміністрації у разі її виникнення.

11. Строк Угоди
11.1. Угода діє з моменту акцепту до моменту видалення Аккаунта Користувача.
11.2. Обліковий запис та Персональна сторінка може бути видалений:
a) За заявкою Користувача
b) На підставах, які має Адміністрація.
11.3. У разі видалення Акаунту з чинним платним Тарифом за заявкою Користувача оплата поверненню не підлягає. Користувач має право вимагати повернення за оплачений, але не наданий період надання послуг.
11.4. Після видалення облікового запису Користувач не має права будь-яким чином використовувати Персональну сторінку чи Особистий кабінет.

12. Вирішення суперечок та розбіжностей
12.1. Усі суперечки чи розбіжності, що виникають між Сторонами у зв'язку з виконанням Угоди, вирішуються ними шляхом переговорів.
12.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

13. Форс-мажорні обставини
13.1. Сторони цієї Угоди звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, якщо це викликано дією непереборної сили.
13.2. Під непереборною силою розуміються надзвичайні та невідворотні за цих умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань Сторонами Угоди. До таких обставин, у тому числі, належать: природні явища (землетруси, повені тощо), масові захворювання (епідемія, пандемія тощо), збройні конфлікти (військові операції будь-якого роду, воєнні дії, війна (оголошена) або неоголошена), приготування до війни, революція, повстання, громадянські хвилювання, блокада, захоплення влади, мобілізація, терористичні акти тощо), трудові конфлікти (страйк, локаут тощо), дії органів влади, в тому числі іноземних (заборонні заходи державних органів, у тому числі заборона торгових операцій з окремими країнами через запровадження міжнародних санкцій, заборону будь-яких валютних операцій, у тому числі заборону переведення валюти; акти держорганів або органів місцевого самоврядування тощо).
13.3. Протягом періоду дії форс-мажорних обставин Сторони не мають взаємних претензій, за винятком зазначеної у п. 15.1 Угоди, і кожна із Сторін бере на себе ризик наслідку форс-мажорних обставин.
13.4. Користувач не має права вимагати компенсацію та/або відшкодування збитків, завданих йому внаслідок неможливості виконання зобов'язань через настання форс-мажорних обставин.

14. Заключні положення
14.1. Угода може бути змінена або доповнена Адміністрацією без будь-якого повідомлення Користувача. Нова редакція Угоди набирає чинності з її розміщення на Онлайн-проєкті.
14.2. Продовження користування Персональною сторінкою та Особистом кабінетом після внесення змін та/або доповнень до Угоди означає прийняття та згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

Контакти
Юридичний відділ і технічні питання: hello@tato.digital
Загальні питання: lesya.team@konkurs-lesya.com.ua
Телефон: +380970280222